Kvinna, Ogift, och Ensam: Upplevelser i att överleva och trivas

Jag inbjuder Er att delta i en forskningsprojetks nybör jarsteg, some heter Kvinna, Ogift, och Ensam: Upplevelser i att överleva och trivas.
Jag välkommar Era insatser om utmanigar och framgång med att vara äldre än frytio år gamel, ogift, och utan barn. Min avsikt med att samla de här enfarenheterna är att bredda kvinnorsamfrundskäsla och att öka informationstillgängligheten om stategier och resurser för överlevande och trinad. Fast mitt speciella forskningsintresse är ogifta, barnlösa kvinnor som är fyrtio år gamel och alder, vill jag också få information från kvinnor med sambor/makor och/eller barn; alla kvinnor har nyttig information, ideer, och stragegier till varanda. Efter att ha skrivit upp en formell frågliste, ska jag följa med personala intervjuar med alla villiga deltagare. I forskningsprojektets planlösnings och genomförandestegar, ska alla information vara förtrolig. När ni begär ska jag skriftligt tacka för deltagares insats. Fast andra författare har förrut skrivit böker som handlar om samma ämnen, ska min Jungiansk perspectiv (helhet och individuation) och användning av praktisk information erbjuda på ännu flera informationskällor och stöd. Varsågod att titta på följande länkar.

Tuesday, August 30, 2011

Bibliography

Lum, A. (1976). Att leva ensam. (Translated from the original English version.

Tuesday, August 16, 2011

Resa till Sverige: juli-augusti, 2011

I traveled to Sweden in late July-early August, 2011. Part of my trip was to visit family member whom I met during my first trip in 2007. In addition, I interviewed 5 women and gave a speech/facilitated discussion to single women living in a single-women's apartment complex outside Stockholm. This apartment building was sponsored by a woman and her brother who left part of their inheritance to build and maintain this building. The twenty-five women participated in discussion and then stayed to talk among themselves.

Bostäder Information för Ogift Kvinnor

Housing Information for Single Women
The following two sites offer information about housing trends i Sverige.

http://www.kollektivhus.nu/pdf/colhisteng08.pdf

http://www.scb.se/default____2154.aspx