Kvinna, Ogift, och Ensam: Upplevelser i att överleva och trivas

Jag inbjuder Er att delta i en forskningsprojetks nybör jarsteg, some heter Kvinna, Ogift, och Ensam: Upplevelser i att överleva och trivas.
Jag välkommar Era insatser om utmanigar och framgång med att vara äldre än frytio år gamel, ogift, och utan barn. Min avsikt med att samla de här enfarenheterna är att bredda kvinnorsamfrundskäsla och att öka informationstillgängligheten om stategier och resurser för överlevande och trinad. Fast mitt speciella forskningsintresse är ogifta, barnlösa kvinnor som är fyrtio år gamel och alder, vill jag också få information från kvinnor med sambor/makor och/eller barn; alla kvinnor har nyttig information, ideer, och stragegier till varanda. Efter att ha skrivit upp en formell frågliste, ska jag följa med personala intervjuar med alla villiga deltagare. I forskningsprojektets planlösnings och genomförandestegar, ska alla information vara förtrolig. När ni begär ska jag skriftligt tacka för deltagares insats. Fast andra författare har förrut skrivit böker som handlar om samma ämnen, ska min Jungiansk perspectiv (helhet och individuation) och användning av praktisk information erbjuda på ännu flera informationskällor och stöd. Varsågod att titta på följande länkar.

Tuesday, August 30, 2011

Bibliography

Lum, A. (1976). Att leva ensam. (Translated from the original English version.

No comments:

Post a Comment