Kvinna, Ogift, och Ensam: Upplevelser i att överleva och trivas

Jag inbjuder Er att delta i en forskningsprojetks nybör jarsteg, some heter Kvinna, Ogift, och Ensam: Upplevelser i att överleva och trivas.
Jag välkommar Era insatser om utmanigar och framgång med att vara äldre än frytio år gamel, ogift, och utan barn. Min avsikt med att samla de här enfarenheterna är att bredda kvinnorsamfrundskäsla och att öka informationstillgängligheten om stategier och resurser för överlevande och trinad. Fast mitt speciella forskningsintresse är ogifta, barnlösa kvinnor som är fyrtio år gamel och alder, vill jag också få information från kvinnor med sambor/makor och/eller barn; alla kvinnor har nyttig information, ideer, och stragegier till varanda. Efter att ha skrivit upp en formell frågliste, ska jag följa med personala intervjuar med alla villiga deltagare. I forskningsprojektets planlösnings och genomförandestegar, ska alla information vara förtrolig. När ni begär ska jag skriftligt tacka för deltagares insats. Fast andra författare har förrut skrivit böker som handlar om samma ämnen, ska min Jungiansk perspectiv (helhet och individuation) och användning av praktisk information erbjuda på ännu flera informationskällor och stöd. Varsågod att titta på följande länkar.

Wednesday, June 12, 2013

Jag resar till Sverige i augusti, 2013

Kära Värje Läsara,
Jag ska resa till Sverige i augusti, 2013. Jag ska resa till Göteborg, Finspang, och Stockholm. Jag ska också se min släktningar. Framför min tid i Sverige, ska jag och min svenska brylling promenada El Camino de Satiago de Compostela i Espanien för fem veckor. Efter min tid i Sverige, ska jag resa till International Jungian Congress i Köpenhamn, seden resa till London och till Wales var ska jag promenera för fem tagar.

Se information links nedanför:

El Camino de Santiago de Compostela: http://www.caminoadventures.com/The International Jungian Congress in Copenhagen (Köpenhamn) in mid-August: http://cg-jung.dk/en/welcome-to-the-iaap-congress-in-copenhagen/
Fem dagar promenad i Wales: The Pembrokeshire Coast Path. http://nt.pcnpa.org.uk/website/sitefiles/nt_page.asp?PageID=2
 


No comments:

Post a Comment